Svensk EFT-professor knackar på meridianer mot stress

Kors i taket!

Äntligen håller den allra första svenska EFT-studien på att bli till, tack vare professor Kerstin Brismar på Sophiahemmets sjukhus i Stockholm. Patienter med nedsatt sköldkörtelfunktion (hypotyreos) ska få lära sig att, bland annat, sänka stressnivåerna hjälp av Emotionella FrihetsTekniker, Emotional Freedom Techniques, EFT.

”Istället för akupunkturnålar vill man påverka känslolivet genom att med fingertopparna knacka på bestämda punkter på kroppen.”

Trots kritik och förlöjligande, från bland annat läkaren Mats Reimer, står Kerstin Brismar på sig och fortskrider med studien.

Eftersom Levaxinet inte fungerar på alla sköldkörtelpatienter, så ser sig prof Brismar omkring efter bättre lösningar. Därför ska man nu granska resultaten av en kost-, motion- och stresshanteringsförändring.

 

Professor Kerstin Brismar,

Sophiahemmet, står upp för EFT-knackning

Comments are closed.