Områden där EFT-tapping, eller knackning, bevisligen fungerar

David Feinstein PhDs forskningsrapport påvisar effekten av EFT – sammanställd från 60 studier varav 18 oberoende och randomiserade för Matsug, Viktkontroll, Oro, Depression, PTSD, Fobier, Smärta, Atletisk prestation, Tala inför grupp samt Oro inför test och prov.

Läs om deras rapport här: Acupoint_Stimulation_Research_Review-1

Comments are closed.