Läkare på sjukhus lär sig EFT-knackning

En artikel i the Huffington Post, 2013, beskriver hur läkare, kuratorer, psykologer och andra i den konservativa vårdbranschen får fortbilda sig inom EFT-knackning i USA. Emotionella FrihetsTekniker har blivit så pass normaliserade och vedertagna att man kan lära sig metoden på några av de mest konservativa platserna – sjukhus och läkarmottagningar.

Läs mer:

Läs artikeln på engelska: http://www.huffingtonpost.com/larry-burk-md/eft-tapping_b_3269995.html

EFT-kursutbudet på sjukhuset: http://www.aheconnect.com/ncahec/eventdetail.aspx?EventID=39179

EFT-kursutbudet på en läkarmottagning: http://hsc.unm.edu/health/patient-care/integrative-medicine/education/workshops-classes.html

Comments are closed.