3-4 gånger snabbare effekt

Det här är för dig som inte vill vänta

EFT-metoden som har sin grund i den nya energimedicinen har funnits i ca 50 år, men för många är möjligheten fortfarande ny. Här nedan kan du läsa forskningen som visar dess effektivitet.

Ovanligt gynnsam effekt som håller över tid

5000 personer var med i en jämförelsestudie och fick hjälp mot oro- och ångestsymptom. Förutom att effekten var bättre med Emotionell FrihetsTeknik, EFT, under behandlingen så höll EFT-tapping, -knackning, längre över tid. 


________________________________________________________________________________________________________________
Ref: Energy Psychology, Theory, Indications, Evidence, David Feinstein Ph D, Joaquin Andrade MD. 2003.

"Jag kände mig som en fånge i rädslan, men nu är jag äntligen fri".
Frank C
Efter 4 sessioner online

Leave A Comment