Bättre känslor – bättre immunförsvar

Det finns många anledningar att förbättra känslorna

Hälsan är en av dessa

Det är inte länge sedan psykologer och medicinare höll sig på avstånd från varandra. Idag är bilden en annan. Fler och fler studier bekräftar hur våra känslor påverkar vår hälsa, och vice versa förstås.

 

LEDSENHET OCH ILSKA PÅVERKAR IMMUNFÖRSVARET

I en studie 2018 på Pennsylvania State University, ser man tydligt i blodproven hur kroppen börjar skapa inflammation när deltagarna känner negativa känslor som ledsenhet och ilska. Ju längre man känner dessa känslor desto fler inflammationsmarkörer i blodet.

 

KRONISK INFLAMMATION GER SKADOR

När kroppen utsetts för negativa känslor över en pågående period skapas kronisk inflammation i kroppen. Inflammation har visat sig bidra till många sjukdomar såsom: 

  • Hjärt-, kärlsjukdomar
  • Cancer
  • Diabetes
  • Artros
 
DET BEHÖVS INTE MYCKET FÖR ATT VÄNDA RESULTATET
Glädjande nog räcker det med en kort stund av positiva känslor för att vända resultatet och för blodprovet att visa en minskad mängd inflammation. Så ge dig tid att hitta många trevligheter mitt i vardagen, mitt i arbetet och överallt i livet. Ta hjälp om du tycker det är svårt.
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________
Medical News Today. How do our emotions affect our immun response? https://www.medicalnewstoday.com/articles/324090

" Så jävla bra! Det här är personlig utveckling på steroider. Helt fantastiskt! "
Mats S
Efter 3 sessioner online

Leave A Comment